PA280365Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wiernych Zmarłych Samorząd Uczniowski naszej szkoły w dniu 28 października 2016r. zorganizował akcję „ZNICZ – pamiętamy i pomagamy”. Przewodniczący klas wraz z Samorządem Uczniowskim oraz opiekunami – panią Anną Zielińską i panem Mariuszem Łabuz, wybrali się pod pomnik Gen. J. Bema przy ul. Wałowej, pomnik Papieża Jana Pawła II przy katedrze oraz na grób Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu, aby zapalić znicz i ofiarować pomoc w postaci modlitwy. Akcja miała również na celu umocnienie wiary uczniów w to, że śmierć nie kończy ludzkiego życia i nie kończy więzi między ludźmi, że zmarli potrzebują naszej pomocy, że nasza wizyta na ich grobach, modlitwa i zapalenie znicza stały się wyrazem naszej pamięci o nich oraz szacunku i formą oddani im czci. Organizatorom i uczestnikom akcji – składamy serdeczne podziękowania.