IMG 025917 marca 2015 roku w Olkuszu w IV Liceum Ogólnokształcącym im.

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyły się eliminacje wojewódzkie  Konkursu Tematycznego „Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U podstaw społeczeństwa obywatelskiego”.  Agnieszka Sądowicz zajęła III miejsce i uzyskała tytuł laureata.

Uroczyste zakończenie konkursu dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego odbyło się 13 kwietnia 2015 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski wręczył Agnieszce dyplom
i nagrodę.

dyplom-Agnieszka-Sadowicz A-dyplom-Agnieszka-Sadowicz B-dyplom-Agnieszka-Sadowicz  C-dyplom-Agnieszka-Sadowicz

D-dyplom-Agnieszka-Sadowicz